Press "Enter" to skip to content

Legătura Retezatului cu poporul mitic al pelasgilor.

Unii autori au identificat Retezatul ca locul unde ar fi trăit unul dintre cele mai vechi popoare din Europa. „Pelasgii” au fost descrişi de savantul Nicolae Densuşianu în opera sa „Dacia preistorică”, drept un popor arhaic, strămoş al geţilor şi elenilor, care pornind din Dacia s-a răspândit în restul Europei.

„Aici, la Dunărea de jos şi în special în ţările Daciei, faptul este cert, s-a format şi închegat centrul cel mare şi puternic al populaţiunii neolitice din Europa, centrul unei rase nouă de oameni, de o statură înaltă şi viguroasă, cu o veche organizaţiune patriarhală, cu idei severe religioase şi cu o pasiune, adusă probabil din Asia, de a sculpta în stâncă vie statuetele enorme ale divinităţilor sale.

Aceşti noi cuceritori ai lumii vechi aduseră şi răspândiră în Europa noi elemente de civilizaţie, fundară aici cele dintâi state organizate şi au dat o nouă direcţiune pentru destinele omenirii”, afirma Nicolae Densuşianu, în lucrarea controversată, de peste 1.200 de pagini.

„Dacia Preistorică” a stârnit numeroase controverse şi nu a fost acceptată în mediul academic drept sursă ştiinţifică, ci mai degrabă ca o lucrare fantezistă. Însă a fost sursa de inspiraţie pentru mai mulţi autori moderni, care au susţinut teoria „pelasgilor” şi faptul că poporul mitologic îşi are redăcinile în ţinuturile Retezatului.

Una dintre puţinele argumente prin care aceştia îşi susţin cauza este numele vârfului Peleaga (2509 metri), cel mai înalt din masivul Retezat, care se aseamănă cu cel al personajului biblic „Peleg”, urmaş al lui Noe.

Citeste mai mult: adev.ro/rb5add

Comments are closed.